Od września wracamy do normalnego porządku pracy parafii

Msza św. w niedzielę w kościołach filialnych w następującym porządku:

Pełcznica – g. 9.00

Kilianów – g. 10.30

Nowa Wieś Kącka – g. 11.45

Kancelaria parafialna czynna we wtorki i piątki od 16.00 do 17.00.