Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się 01.10.2017r. i trwa do dnia bierzmowania. (data bierzmowana jest wyznaczana przez Biskupa)

Aby przystąpić do tego sakramentu należy:

– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej,

– regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty w pierwszy piątek miesiąca,

– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu,

– systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania (spotkania odbywają się w pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.30 w kościele),

– uczestniczyć w nabożeństwach okresowych: różańcowych, Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali, w Mszach św. roratnich, majówkach,

– uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Triduum Paschalnym,

– odpowiedzialnie zachowywać się w kościele, w szkole i na spotkaniach,

– zbierać podpisy uczestnictwa w wyżej wymienionych spotkaniach w indeksie kandydata.

 

Przygotowaniem młodzieży do Sakramentu  Bierzmowania zajmuje się
ks. Grzegorz Kaczybura.