Sakramentu chrztu świętego udzielamy w każdą II niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 10.00, a także w I dzień Wielkanocy i w I dzień Bożego Narodzenia również podczas Mszy Św. o godz. 10.00.

Wymagania:

  • Metryka urodzenia dziecka.
  • Dane rodziców i chrzestnych (data i miejsce urodzenia, dokładny adres – miejscowość, numer domu i mieszkania).
  • Jeżeli chrzestni są spoza parafii – zaświadczenie od Ks. Proboszcza miejsca zamieszkania, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
  • Chrzestnymi nie mogą być ludzie żyjący razem bez ślubu kościelnego, rozwiedzeni, żyjący w kolejnych związkach.
  • Dziecko odpowiednio wcześniej (przynajmniej tydzień) należy w kancelarii wpisać do Księgi Chrztów.
  • Do chrztu potrzebna jest świeca i symboliczna biała szata.