Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich

           Parafia w Kątach Wrocławskich istnieje od XIV wieku. Wzmianki o pierwotnym kościele pochodzą z 1302 roku. Obecnie istniejąca tu świątynia została wzniesiona w pierwszej połowie XV stulecia. Nawa kościoła postawiona jest na rzucie prostokąta i nakryta dachem dwuspadowym. Przylega do niej trójbocznie zamknięte prezbiterium z zakrystią. Do ściany bocznejdostawiona jest kaplica ze sterczynami, nakryta dachem dwuspadowym poprzecznym do osi kościoła. Do szczytu nawy dostawiona jest wieża postawiona na planie kwadratu. Wyżej konstrukcja jest ośmioboczna. Nakrywa ją hełm z latarnią. Górna część wieży pochodzi z lat 20. XIX wieku. Otwory okienne zamknięte są ostrołukowo. Budowla jest oszkarpowana.
Przy kościele usytuowane są pomniki św. Jana Nepomucena i Najświętszej Maryi Panny
z Dzieciątkiem. Na cmentarzu znajdują się groby polskich i radzieckich żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. Nawa podzielona jest ośmiobocznymi filarami, które podtrzymują gwiaździste sklepienie. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W centrum ołtarza głównego znajduje się obraz ukazujący patronów – św. Piotra i św. Pawła. Otaczają go figury świętych i aniołów. Nastawę wieńczą liczne sterczyny. W prezbiterium usytuowany jest również ołtarz boczny z rzeźbioną grupą ukrzyżowania oraz sakramentarium z ok. 1500 roku. Przy łuku tęczowym znajduje się ambona z baldachimem. Na mównicy umieszczone są rzeźby Jezusa Chrystusa i Ewangelistów. W narożnikach i przy ścianach bocznych nawy ustawione są ołtarze boczne. Nastawa znajdująca się po prawej stronie przed prezbiterium zawiera figurę Madonny z Dzieciątkiem, pochodzącą z XV wieku. W pozostałych umieszczone są obrazy przedstawiające Jezusa Chrystusa, św. Annę, czy Świętą Rodzinę. Nad łukiem tęczowym umieszczony jest XVI-wieczny krucyfiks. Na ścianach bocznych i tylnej zawieszone są obrazy tworzące Drogę Krzyżową.
Tylną część nawy, na całej jej szerokości, wypełnia empora chórowa z wizerunkami świętych i prospektem organowym. W kaplicy znajduje się ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wizerunek nakryty jest sukienką. W nastawie umieszczone są również figury aniołów.