Kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Nowej Wsi Kąckiej

Jest to jedna z trzech filii parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich. Obecnie istniejący tu kościół został wzniesiony w połowie XIX wieku. Prostokątna nawa, kryta dachem dwuspadowym, powiększona jest o pięcioboczne prezbiterium. Do ściany bocznej przylegają zakrystia i kruchta kryte poprzecznie do osi kościoła. Przy szczycie wznosi się wieża nakryta strzelistym hełmem z latarnią. Otwory okienne zamknięte są pełnołukowo. Narożniki nawy i wieży zakończone są sterczynami. Płaski strop nawy i łuk tęczowy pokryte są polichromią. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem żebrowym. W centrum ołtarza głównego umieszczona jest figura Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. Otaczają ją figury i kolumny. Przed prezbiterium usytuowane są dwa ołtarze boczne. Nad łukiem tęczowym zawieszony jest krucyfiks. Przy bocznej ścianie nawy znajduje się ambona z rzeźbami Ewangelistów. Tylną część kościoła wypełnia drewniana empora wsparta na słupach. Umieszczony jest na niej prospekt organowy. Na ścianach bocznych zawieszone są stacje Drogi Krzyżowej w formie obrazów.  W świątyni znajduje się również drewniana chrzcielnica i krzyż misyjny z 1933 roku.