Kościół pw. św. Mikołaja w  Pełcznicy

Pełcznica po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1149 roku. W końcu XIII wieku w miejscowości istniał kościół i parafia. Obecnie istniejąca tu świątynia została wzniesiona w XV wieku. Na początku XVIII stulecia nawę strawił pożar. Odrestaurowano ją 1706 toku. W 1723 roku przy kościele postawiono wieżę. W połowie XVIII wieku powiększono nawę i zbudowano murowaną wieżę. Kościół należy do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich. Nawa świątyni postawiona jest na planie prostokąta i nakryta dachem dwuspadowym. Jej przedłużenie stanowi pięcioboczne prezbiterium wsparte szkarpami. Od zachodu do nawy dostawiona jest wieża zbudowana na planie kwadratu. Ozdobiona jest pilastrami, posiada portal oraz pełnołukową niszę z figurą Najświętszej Maryi Panny. Dach wieży zwieńczony jest iglicą z kulą i krzyżem. Otwory okienne zamknięte są pełnołukowo. Kościół postawiony jest na cmentarzu otoczonym kamiennym murem. Płaski strop nawy oraz ostry łuk tęczowy pokryte są polichromią. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W dwukondygnacyjnym ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Mikołaja oraz, odbite na chuście św. Weroniki, oblicze Jezusa Chrystusa. Malowidła ujęte są w kolumny. W nastawie umieszczone są również rzeźby aniołów oraz św. Piotra i św. Pawła. Pod łukiem tęczowym umieszczona jest figura św. Jana Nepomucena. Naprzeciw niej znajduje się ambona pochodząca z połowy XVIII wieku. Na mównicy widnieją wizerunki Ewangelistów otoczone bogatymi zdobieniami. Baldachim zwieńczony jest figurą Jezusa Chrystusa. Przed prezbiterium usytuowane są dwa ołtarze boczne z 1751 roku. W lewym znajduje się obraz św. Jadwigi klęczącej przed Chrystusem oraz rzeźby św. Adriana i św. Jakuba. W prawym umieszczony jest wizerunek Matki Bożej oraz figury św. Gotfryda i św. Hermana. Na ścianach bocznych nawy i prezbiterium zawieszone są obrazy tworzące Drogę Krzyżową. Elementem wyposażenia kościoła jest również chrzcielnica zwieńczona rzeźbą przedstawiającą chrzest Jezusa w Jordanie. Z tyłu nawy znajduje się empora chórowa oparta na dwóch kolumnach. Balustrada ozdobiona jest polichromią. Na chórze usytuowany jest prospekt organowy. Ponadto na ścianach zawieszone są obrazy pochodzące z dawnych ołtarzy bocznych, przedstawiają Czternastu Świętych Wspomożycieli, Matkę Boską z Dzieciątkiem, św. Józefa i św. Jana Chrzciciela. We wnęce, pod jednym z okien, umieszczona jest XV-wieczna figura Matki Bożej.