Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa (kan. 1176 §1).

Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawić z zachowaniem przepisów liturgicznych (kan. 1176 §2).

Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej (kan. 1176 §3).

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • akt zgonu;
  • ewentualne zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach;
  • jeżeli w naszym kościele ma się odbyć pogrzeb zmarłego z innej parafii: zgoda Ks. Proboszcza z parafii gdzie mieszkał zmarły;
  • jeśli pogrzeb parafianina lub parafianki ma się odbyć w innej parafii: należy ten fakt zgłosić do naszej kancelarii parafialnej, celem uzyskania zgody od Ks. Proboszcza;

Prosimy uprzejmie najbliższych zmarłego u ustalenie najpierw z Parafią daty i godziny pogrzebu.