Księża wikariusze odwiedzą swoich chorych w I sobotę miesiąca w godzinach dopołudniowych. Chorych można zgłaszać telefonicznie lub w kancelarii.