Przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

  •  świadectwo chrztu świętego
  •  świadectwo bierzmowania
  •  świadectwo z nauki religii z ostatniej klasy, którą się ukończyło
  •  dowód osobisty albo paszport

Wcześniej trzeba wziąć udział w naukach przedślubnych i spotkaniach w Poradni Rodzinnej.

W naszej parafii nauki przedślubne odbywają się w dwóch cyklach:

  1. wiosenny: luty – marzec
  2. jesienny: wrzesień – październik

Szczegółowe daty rozpoczęcia nauk przedślubnych będą podane w ogłoszeniach duszpasterskich.