domowy kościół

        Pragniemy podzielić się naszą radością z trwania we wspólnocie Domowego Kościoła z wszystkimi małżonkami, którzy odczuwają choćby maleńką potrzebę twórczego przeżywania miłości małżeńskiej w świetle wiary.
Domowy Kościół, którego jesteśmy członkami, popularnie zwany „Oazą Rodzin” jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Jest ruchem świeckich w Kościele, a jego głównym celem jest pogłębianie wiary poprzez rozwijanie duchowości małżeńskiej, tj. dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem i czerpanie z łaski sakramentu małżeństwa.
Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Duchową kolebką całego Ruchu Światło-Życie jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Zadaniem Domowego Kościoła jest niesienie wzajemnej pomocy w realizacji podstawowego powołania każdego człowieka, jakim jest jego powołanie do świętości. Istotne jest, że w małżeństwie do świętości dążą wspólnie mąż i żona. Szczególną uwagę zwraca się na budowanie jedności między nimi, na usuwanie wszystkiego, co rozbija wspólnotę małżeńską. Małżeństwa należące do ruchu spotykają się raz w miesiącu w grupach liczących od 4 do 7 rodzin, aby wspólnie, w towarzystwie kapłana, modlić się i wzajemnie pomagać sobie w zbliżaniu się do Boga. Kapłan pełni ważną rolę duchowego doradcy, który reprezentuje Kościół hierarchiczny, dba o wierność nauce Chrystusa i uobecnia Go na spotkaniu.

Historia ruchu w naszej parafii sięga roku 1990, kiedy z inicjatywy ówczesnego wikariusza ks. Stanisława Piskorza, (proboszczem był wówczas śp. ks.prałat Józef Zieliński) powstał pierwszy krąg DK, skupiając kilka małżeństw. Początkowo spotkania miały za cel poznanie się i zawiązanie wspólnoty oraz poświęcone były rozeznaniu duchowości i charyzmatu Domowego Kościoła. Z biegiem lat zmieniał się skład osobowy małżeństw w kręgu i kapłanów w nim posługujący jako moderatorów. Długo opiekunem jednego z kręgów był ks. Proboszcz Ryszard Reputała.

Obecnie Wspólnota Domowego Kościoła w naszej Parafii liczy 4 małżeństwa. Opiekunem kręgu – czyli moderatorem – jest ks. Adam Stefan. Spotykamy się raz w miesiącu, każde spotkanie przebiega wg ustalonego rytmu: podzielenia się z innymi naszym życiem, naszymi troskami i radościami; wspólnej modlitwy opartej na wcześniej wybranym fragmencie z Pisma Świętego, rozważaniu tajemnicy różańca oraz z formacji będącej swoistym odkrywaniem tego jak mamy kształtować siebie i swoje rodziny, a także refleksją nad dotychczasowymi osiągnięciami i trudnościami w rozwoju naszego życia duchowego.

Dziś możemy śmiało powiedzieć, że po tylu latach razem, stajemy się wspólnotą. Raz w miesiącu spotykamy się na niedzielnej Eucharystii, pełniąc posługę liturgiczną, bierzemy udział posługę w nabożeństwach i adoracjach w naszej parafii. Także raz w roku wyjeżdżamy wspólnie z naszymi rodzinami na formacyjne rekolekcje oazowe do jakiegoś zakątka Polski, aby odpocząć od codzienności i podładować nasze duchowe akumulatory.

Trwanie w Ruchu jest dla nas źródłem umocnienia i radości. Przez czytanie Pisma Świętego, modlitwę, dialog małżeński odkrywamy Boże zamiary wobec naszego małżeństwa. Zbliżamy się do naszego Pana i Zbawiciela przez modlitwę małżeńską, rodzinną z dziećmi i osobistą. Dialog i rekolekcje pozwalają nam pogłębiać naszą miłość. Dla nas podejmowanie na nowo trudu wypełniania założeń Ruchu, a tym samym pogłębiania naszej wzajemnej miłości i jedności małżeńskiej jest odpowiedzią na Chrystusowe pytanie:„czy miłujesz mnie bardziej niż inni?”
Gorąco zapraszamy małżonków naszej Parafii do tworzenia wspólnoty Domowego Kościoła.
Jeżeli:
– jesteście małżeństwem sakramentalnym,
– pragniecie pogłębiać Waszą wzajemną miłość i jedność małżeńską,
– odczuwacie potrzebę twórczego przeżywania Waszej miłości małżeńskiej w świetle wiary,
– pragniecie wychować dzieci w duchu chrześcijańskiej miłości,
– słyszycie Chrystusowe pytanie: „czy miłujesz mnie bardziej niż inni?”
to wspólnota Domowego Kościoła jest miejscem dla Was!

Czekamy,  nie zwlekajcie !