różaniec-w-ręce-5-kopia

GRUPA MODLITEWNA

Tworzymy wspólnotę osób z całymi rodzinami. Obecnie grupa liczy 15 osób + 9 dzieci.

Grupa powstała we wrześniu 2013 r., a opiekę duszpasterską nad nami pełni Ks. Proboszcz Ryszard Reputała.

Do aktywności grupy należy m.in.
*  w każdą czwartą niedzielę miesiąca przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Św.
*  w każdą niedzielę grupa prowadzi wraz z wiernymi Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
*  prowadzimy adorację pierwszych sobót miesiąca,
*  poprzez modlitwę wypraszanie łask Bożych, oraz pogłębianie wiary ich uczestników,
*  raz w miesiącu spotykamy się wspólnie wraz z naszym opiekunem na Eucharystii, po której przechodzimy do salki, gdzie omawiamy tematy związane z życiem Kościoła.

Cechą charakterystyczną jest miłość braterska, inspirowana miłością Boga. Dzięki Grupie Modlitewnej Parafia staje się „żywym organizmem”, który aktywnie uczestniczy w życiu, służąc Bogu. Przez te lata dużo się nauczyliśmy i poznaliśmy wielu wartościowych ludzi, na których możemy liczyć. Włączamy się także w akcje wolontariatu : Festyn Parafialny, słodka niedziela, wyjazdy integracyjne. Działamy na terenie Parafii, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy tak jak my chcą służyć i rozwijać się dla Boga.