krag_bilijny2

„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105).

      Spotkania Kręgu Biblijnego trwają już 4 lata i obecnie są  prowadzone przez ks.  Adama Stefana  i animatorów Małgorzatę i Mariana Wojdyłów. Wcześniejszymi opiekunami grupy byli: ks. Grzegorz Kaczybura i Ks. Jan Kroczak.

       Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić lub zacząć  znajomość z Pismem Św. W każdy piątek, po Mszy św. wieczornej, spotykamy się w salce na ok. półtorej godziny. Rozważamy niedzielną Ewangelię i  w ten sposób przygotowujemy się do głębszego przeżywania niedzielnej Eucharystii.