16682786594d4dcbbee25be-944062-wm

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Można sobie zadać pytanie: od kiedy właściwie istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. Już w starotestamentalnym narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni – pokolenie Lewiego.

Ministrantami, czyli tymi którzy służą, można nazwać również Apostołów. Oni to uczestniczyli i służyli do pierwszej Mszy Świętej podczas Ostatniej Wieczerzy. Natomiast w powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko, co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.

Samo słowo ministrant pochodzi od łacińskiego – ,,ministrare”, co oznacza ,,służyć”. Posługa ministranta związana jest nierozłącznie z miejscem jej sprawowania, a więc z kościołem. To tu ministranci są najbardziej widoczni – są ubrani w komże, kolorowe stroje albo białe alby przepasane cingulum. Asystując kapłanowi, uświetniają liturgię.

W naszej Parafii jest ponad 30 chłopców, którzy gorliwie posługują przy ołtarzu, pełniąc swoje dyżury w różnych stopniach (ministranci światła, lektorzy, ceremoniarze).

Jeżeli chcesz być jednym z ministrantów, jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa,
PRZYJDŹ do zakrystii i zapisz się, zostań jednym z nich!
Nieważne, w jakiej szkole jesteś, podstawówce, gimnazjum czy liceum.
Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!

Zbiórki dla ministrantów odbywają się w  sobotę, po wieczornej Mszy św.
w salce przy plebanii. Opiekunem LSO jest ks. Grzegorz Kaczybura.