taize-logo

„W głębi człowieka tkwi tęsknota za obecnością, nieme pragnienie komunii. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że to proste pragnienie Boga już jest początkiem wiary.”

Grupa modlitewna w duchu Taize działająca przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęła swą działalność w październiku 2010 r. Pomysł stworzenia grupy takiej wspólnoty zrodził się po wakacyjnym wyjeździe do wioski Taize. Pierwszym opiekunem grupy został pomysłodawca i organizator wyjazdu ksiądz Tomasz Płukarski. Wielu z uczestników wakacyjnych rekolekcji w Taize chciało kontynuować czytanie tekstów biblijnych, wraz z krótkim komentarzem, ponieważ właśnie to uznali za jeden ze sposobów na szukanie Boga w codzienności. Dlatego już od pięciu lat spotykamy się na wspólnej modlitwie w każdy ostatni piątek miesiąca, o godzinie 19.00. Podczas naszych spotkań ważną rolę odgrywa śpiew i cisza. Przedstawiciele grupy Taize brali także udział w spotkaniu młodych w Berlinie w 2012 r. Opiekę nad grupą sprawowali także ks. Bartosz Świątkowski i ks. Jan Kroczak. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Grzegorz Kaczybura.