dsc00722

Kościół parafialny w Kątach Wrocławskich

 Zakończenie remontu kościoła w Kątach Wrocławskich

      Prace na prezbiterium w 2016 r. były kontynuacją rozpoczętych prac renowacyjnych elewacji kościoła. W 2014 r. poddano renowacji wieżę kościoła, natomiast w 2015 r. prace renowacyjne objęły korpus kościoła. Prace realizowane były w oparciu o program prac konserwatorskich i projekt zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, sformułowany w oparciu o wnikliwe badania stratygraficzne oraz kwerendę ikonograficzną.

      18.10.2016 r. zakończył się ostatni etap remontu elewacji kościoła parafialnego w Kątach Wrocławskich. Wykonano remont prezbiterium i zakrystii. Odbioru wykonanych prac dokonała specjalna komisja w skład której wchodzili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspektorzy nadzoru konserwatorskiego, Wykonawca prac, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Proboszcz Parafii.
Opinia została wydana bardzo dobra, bez jakichkolwiek zastrzeżeń do wykonanych prac.
Wykonano następujące prace:
– konserwatorskie i remontowe elewacji
– roboty renowacyjne
– roboty ślusarskie
Tynki siekane, w tej części elewacji (prezbiterium i zakrystia), zostały wykonane inną techniką, stąd też ich nieco inny wygląd, niż na korpusie kościoła.
Całkowity koszt wykonanych prac to 381 760,00 zł.

Na III etap remontu otrzymaliśmy następujące dotacje:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 150 000,00 zł
– Gmina Kąty Wrocławskie – 100 000,00 zł
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 40 000,00 zł
Ofiary parafian to 91 760,00 zł

         Serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom zaangażowanym w pomoc przy remoncie kościoła. Bez Waszego wsparcia, nie byłby możliwy remont w tak dużym zakresie i w tak krótkim czasie.

Ks. Ryszard Reputała, Proboszcz

 

Instytucje współfinansujące:

 15050416_1325979107433958_186894382_n