Szkoła Podstawowa nr 2:

mgr Joanna Geremesz
Ks. mgr lic. Adam Stefan
Ks. mgr lic. Grzegorz Kaczybura

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kard. Bolesława Kominka:
S. mgr Augustyna Polak
mgr Adam Wilczyński

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:
mgr Joanna Geremesz

Przedszkole Sióstr Elżbietanek:
S. mgr Alma

Publiczne Przedszkole:
mgr Adam Wilczyński