elzbieta_weg

        Św. Elżbieta Węgierska

Siostry Elżbietanki

       Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety powstało w Nysie 27 września 1842 r.
Pierwszą inicjatorką była Klara Wolff, a później dołączyły do niej dwie rodzone siostry Maria Luiza i Matylda Merkert Werner.
Widząc dookoła ogrom cierpienia postanowiły poświęcić swoje życie najbardziej potrzebującym, chorym, samotnym i starcom w ich własnych domach.
Zapatrzone w Chrystusa chciały leczyć zbolałe Jego członki w myśl słów samego Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili”.
Swoją posługę najbardziej potrzebującym zawierzały, klęcząc przed obrazem, Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ten obraz znajduje się w Domu Macierzystym w Nysie.
Przeżywały różne trudności, ale ziarno rzucone w ziemię zaczęło przynosić owoce w postaci nowych kandydatek, które chciały iść za Chrystusem, służąc najbiedniejszym. Praca ich niekiedy wymagała heroizmu, nieraz całe dnie noce spędzały przy chorych, aby przynieść im ulgę na duszy
i ciele. Matki żyły skromnie i to, co zarobiły własnymi rękami przeznaczały dla biednych. Założyły szkołę dla biednych dziewcząt ucząc ich haftu, gospodarstwa, aby były dobrymi żonami i matkami.
Za patronkę obrały sobie św. Elżbietę Węgierską, żyjącą w XII w., która wyrzekła się przepychu dworskiego i służyła głodnym, cierpiącym i trędowatym, którymi nikt nie chciał się opiekować.
W tym roku przeżywałyśmy 8 rocznicę beatyfikacji naszej współzałożycielki Matki Marii Merkert w Nysie. Również w obecnym roku zakończył się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym S. M. Teodory Witkowskiej w diecezji warmińskiej oraz S.M. Paschalis i IX Towarzyszek, które zginęły z rąk żołnierzy Armii Czerwonej w obronie czystości i posługi samarytańskiej. Śmierć męczeńską poniosło ponad 100 sióstr, ale ze względu na brak dokumentacji nie można było rozpocząć procesu.
Obecnie pracujemy w szpitalach, prowadzimy przedszkola, domy dziecka, uczymy w szkołach jako katechetki, chodzimy po chorych z posługą samarytańską, wyjeżdżamy na misje. W Polsce mamy 6 prowincji: katowicka, nyska, poznańska, toruńska, warszawska, wrocławska. W Europie 12: Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja, Węgry, Włochy, Czechy, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Gruzja, Izrael. Ponadto w Ziemi Świętej, w Afryce (Sudan) oraz w Ameryce Południowej (Brazylia, Boliwia, Peru).

     W Kątach Wrocławskich Siostry Elżbietanki prowadzą Przedszkole, a jedna z sióstr pracuje w katechezie w szkole podstawowej oraz prowadzi Eucharystyczny Ruch Młodych. Trzy Siostry posługują także jako szafarki Najświętszego Sakramentu.

NIECHAJ DUCH TWÓJ O ŚWIĘTA ELŻBIETO ŻYJE NADAL
W SERCACH NASZYCH